Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày

330 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể …

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

Today’s patience can transform yesterday’s discouragements into tomorrow’s discoveries. Today’s purposes can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination.

William Arthur Ward

330 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like