Sử dụng tiền bạc là tất cả lợi thế của việc có nó.

389 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Sử dụng tiền bạc là tất cả lợi thế …

Sử dụng tiền bạc là tất cả lợi thế của việc có nó.

The use of money is all the advantage there is in having it.

Benjamin Franklin

389 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like