Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc sống là tự sinh thành chính mình,

333 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc …

Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc sống là tự sinh thành chính mình, trở thành những gì mình có tiềm năng. Sản phẩm quan trọng nhất cho nỗ lực đó là tính cách của anh ta.

Man’s main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality.

Erich Fromm

333 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like