Người phải nuôi một gia đình lớn, trong khi sống để dõi theo họ, chịu

377 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Người phải nuôi một gia đình lớn, trong khi sống để dõi theo họ, chịu nhiều đau khổ hơn người khác, nhưng cũng nhận nhiều hạnh phúc hơn người khác.


He that raises a large family does, indeed, while he lives to observe them, stand a broader mark for sorrow; but then he stands a broader mark for pleasure too.

Benjamin Franklin

377 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like