Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn

392 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm …

Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.

Jack Ma

392 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like