Không oán trời, không trách người là quân tử.

380 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Không oán trời, không trách người là quân …

Không oán trời, không trách người là quân tử.

Khổng Tử

380 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like