Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

512 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi …

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

 

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

There is no such thing as a great talent without great will power.

Balzac

512 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like