Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

358 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi …

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

 

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

There is no such thing as a great talent without great will power.

Balzac

358 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like