Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn. Chỉ trích tôi, và

320 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin …

Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn. Chỉ trích tôi, và tôi có thể sẽ không thích bạn. Tảng lờ tôi, và tôi có thể sẽ không tha thứ cho bạn. Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn. Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ bị buộc phải yêu mến bạn.

Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you. Love me and I may be forced to love you.

William Arthur Ward

320 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like