Danh ngôn của William Arthur Ward – Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục…

519 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục đích. Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ.

Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.

William Arthur Ward

(19211994) Nhà giáo dục người Mỹ, tác giả cuốn Fountains of Faith – Suối nguồn Niềm tin, là một trong những tác gia được trích dẫn nhiều nhất của Mỹ về những câu nói truyền cảm hứng.

Từ điển danh ngôn - William Arthur Ward...

519 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like