So sánh giữa Website lĩnh vực phế liệu và Website lĩnh vực Cơ khí

Thông số tổng quan
Hình ảnh Website lĩnh vực phế liệu Website lĩnh vực Cơ khí
Giá 15.000.000₫ 15.000.000₫
Khuyến mại
Tổng truy cập 60.000
Truy cập tìm kiếm 45,000
Số lượng sản phẩm 600
Số bài viết 5.000
Số từ khóa top 3 1.000
Số từ khóa top 5 2.000
Số từ khóa top 10 3.500
Tăng trưởng/Tháng 12%

Trên đây là so sánh về những thông số giữa Website lĩnh vực phế liệu và Website lĩnh vực Cơ khí

0.05066 sec| 864.531 kb