So sánh giữa Website lĩnh vực Gym và Website lĩnh vực Cơ khí

Thông số tổng quan
Hình ảnh Website lĩnh vực Gym Website lĩnh vực Cơ khí
Giá 15.000.000₫ 15.000.000₫
Khuyến mại
Tổng truy cập 60.000
Truy cập tìm kiếm 45,000
Số lượng sản phẩm 600
Số bài viết 5.000
Số từ khóa top 3 1.000
Số từ khóa top 5 2.000
Số từ khóa top 10 3.500
Tăng trưởng/Tháng 12%

Trên đây là so sánh về những thông số giữa Website lĩnh vực Gym và Website lĩnh vực Cơ khí

0.04244 sec| 864.531 kb