Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng

311 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao …

Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.

Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back! Don’t expect love in return, just wait for it to grow in their hearts. But if it doesn’t, be content it grew in yours.

Khuyết danh

311 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like