Tôi không những chỉ là một người chuộc hòa bình mà còn là một người

596 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Tôi không những chỉ là một người chuộc …

Tôi không những chỉ là một người chuộc hòa bình mà còn là một người chuộc hòa bình máu chiến. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình. Không gì có thể kết thúc chiến tranh nếu bản thân con người không từ chối tham gia chiến tranh.

I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.

Albert Einstein

596 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like