Thấy người hiền phải tính sao để bằng người. Thấy người dữ phải tự xét

915 lượt xem
Đã đăng 4 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Thấy người hiền phải tính sao để bằng …

Thấy người hiền phải tính sao để bằng người. Thấy người dữ phải tự xét xem mình có làm điều dữ không.

Khổng Tử

915 lượt xem
Đã đăng 4 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like