Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như

485 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà …

Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho người.

Hồ Chí Minh

485 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like