Thận trọng là đứa con trưởng của sự khôn ngoan.

361 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Thận trọng là đứa con trưởng của sự khôn ngoan.


Caution is the eldest child of wisdom.

Victor Hugo

361 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like