Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối

777 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm.

Leadership is based on inspiration, not domination; on cooperation, not intimidation.

William Arthur Ward

777 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like