Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối

398 lượt xem
Đã đăng 10 months trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm.

Leadership is based on inspiration, not domination; on cooperation, not intimidation.

William Arthur Ward

398 lượt xem
Đã đăng 10 months trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like