Gạo đem vào giã bao đau đớn, Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông, Sống ở trên đời người cũng vậy, Gian nan rèn luyện mới thành công. Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông,…”

724 lượt xem + Xem tiếp