Sống là hiểu biết, trông cậy, yêu thương, thán phục và hành động tốt.

311 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Sống là hiểu biết, trông cậy, yêu thương, thán phục và hành động tốt.

 

Khuyết danh

311 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like