Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.

259 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Nỗ lực nửa vời là thất bại đích …

Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.

A second-class effort is a first-class mistake.

William Arthur Ward

259 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like