Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới

520 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng …

Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.

The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green.

Thomas Carlyle

520 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like