Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý

373 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Những gương người tốt làm việc tốt muôn …

Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ Đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.

Hồ Chí Minh

373 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like