Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi

308 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Người lạc quan sống trên bán đảo của …

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.

The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.

William Arthur Ward

308 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like