Người ít hiểu biết về bản chất con người tới nỗi muốn đi tìm hạnh

367 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Người ít hiểu biết về bản chất con …

Người ít hiểu biết về bản chất con người tới nỗi muốn đi tìm hạnh phúc bằng cách thay đổi bất cứ thứ gì khác ngoài tâm tính của chính mình sẽ chỉ phí hoài cuộc đời trong những nỗ lực vô vọng.

He who has so little knowledge of human nature as to seek happiness by changing anything but his own disposition will waste his life in fruitless efforts.

Samuel Johnson

367 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like