Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một

323 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, …

Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít.

If you would know the value of money, go and try to borrow some.

Benjamin Franklin

323 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like