Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội. Nếu bạn quá

589 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn …

Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội. Nếu bạn quá

Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội. Nếu bạn quá nhỏ bé, bạn hãy sử dụng sức mạnh của trí óc, thay vì thể lực.

Jack Ma

589 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like