Muốn biết người phải nghe họ nói.

311 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Muốn biết người phải nghe họ …

Muốn biết người phải nghe họ nói.

Khổng Tử

311 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like