Làm nhiều hơn chỉ có mặt: hãy tham gia. Làm nhiều hơn chỉ quan tâm:

368 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Làm nhiều hơn chỉ có mặt: hãy tham gia. Làm …

Làm nhiều hơn chỉ có mặt: hãy tham gia. Làm nhiều hơn chỉ quan tâm: hãy giúp đỡ. Làm nhiều hơn chỉ tin tưởng: hãy thực hành. Làm nhiều hơn chỉ biết điều: hãy tử tế. Làm nhiều hơn chỉ tha thứ: hãy biết quên. Làm nhiều hơn chỉ ước mong: hãy lao động.

Do more than belong: participate. Do more than care: help. Do more than believe: practice. Do more than be fair: be kind. Do more than forgive: forget. Do more than dream: work.

William Arthur Ward

368 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like