Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện.

648 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Không ở vị trí thích hợp, không nên toan …

Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện.

Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính.

Khổng Tử

648 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like