Không cần tiền bạc để mua điều cốt yếu của tâm hồn.

300 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Không cần tiền bạc để mua điều cốt yếu của tâm hồn.


Money is not required to buy one necessity of the soul.

Henry David Thoreau

300 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like