Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ

672 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Không biết đã bao nhiêu lần con người …

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

Elbert Hubbard

672 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like