Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân không tự khiêm nhường.

324 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân …

Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân không tự khiêm nhường.

There is no respect for others without humility in one’s self.

Henri Frederic Amiel

324 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like