Khi chúng ta tìm kiếm để phát hiện những điều tốt nhất ở người khác,

310 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Khi chúng ta tìm kiếm để phát hiện những …

Khi chúng ta tìm kiếm để phát hiện những điều tốt nhất ở người khác, chúng ta tìm được những điều tốt nhất ở bản thân.

When we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves.

William Arthur Ward

310 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like