Giá của cuộc đời

6417 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Cái gì cũng có cái giá của nó!
Giá của năng lực là trách nhiệm, Giá của lãnh đạo là cô đơn, Giá của lười biếng là bất tài, Giá của ỷ lại là hèn kém..
Đừng bỏ cuộc!
Rồi sẽ đến một ngày, tất cả sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

6417 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like