Đừng tự hào vì mình nghèo mà vẫn giỏi mà hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà mình vẫn nghèo.

624 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Đừng tự hào vì mình nghèo mà vẫn giỏi mà hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà mình vẫn nghèo.

Khuyết danh

624 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like