Đừng làm việc theo cảm hứng

8514 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Đừng làm việc theo cảm hứng. Bạn sẽ không đạt được thành tựu nào đáng kể với lối làm việc đó. Hãy luyện cho tâm trí mình hiểu rằng: đến lúc phải làm việc thì phải làm, bất kể có hứng hay không.

 Pearl S. Buck

8514 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like