Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong.

332 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó …

Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong.

Hồ Chí Minh

332 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like