Danh ngôn của William Arthur Ward – Thất bại không chết người. Thất bại nên là thầy…

429 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Thất bại không chết người. Thất bại nên là thầy của ta, không phải người làm tang lễ. Nó nên là thách thức để ta vươn tới những tầm cao thành tựu mới, không phải để lôi ta xuống vực thẳm tuyệt vọng. Từ thất bại, ta có thể có được những trải nghiệm đáng giá.

Failure is not fatal. Failure should be our teacher, not our undertaker. It should challenge us to new heights of accomplishments, not pull us to new depths of despair. From honest failure can come valuable experience.

William Arthur Ward

(19211994) Nhà giáo dục người Mỹ, tác giả cuốn Fountains of Faith – Suối nguồn Niềm tin, là một trong những tác gia được trích dẫn nhiều nhất của Mỹ về những câu nói truyền cảm hứng.

429 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like