Danh ngôn của William Arthur Ward – Người lạc quan vui sướng kinh ngạc con diều của…

1153 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Người lạc quan vui sướng kinh ngạc con diều của mình bay cao đến thế nào; người bi quan ủ rũ sầu lo bao giờ con diều của mình sẽ rớt.

The optimist pleasantly ponders how high his kite will fly; the pessimist woefully wonders how soon his kite will fall.

William Arthur Ward

(1921 – 1994) Nhà giáo dục người Mỹ, tác giả cuốn Fountains of Faith – Suối nguồn Niềm tin, là một trong những tác gia được trích dẫn nhiều nhất của Mỹ về những câu nói truyền cảm hứng.

1153 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like