Thất nghiệp là sự mở đầu của tất cả những thói hư tật xấu.

308 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Thất nghiệp là sự mở đầu của tất cả những thói hư tật xấu.

Tục ngữ Latin

308 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like