Thất nghiệp là sự mở đầu của tất cả những thói hư tật xấu.

227 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Thất nghiệp là sự mở đầu của tất cả những thói hư tật xấu.

Tục ngữ Latin

227 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like