Danh ngôn của Tony Gaskins – Một mối quan hệ giống như một công việc mà bạn…

335 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Một mối quan hệ giống như một công việc mà bạn chẳng bao giờ có thể nghỉ hưu. Khi bạn ngừng nỗ lực vì nó, nó ngừng hoạt động.

Relationship is like a job but you can’t ever retire. When you stop working at it, it stops working.

Tony Gaskins

(1984) Diễn giả và tác giả người Mỹ, được xếp vào 50 người Under30Ceo đánh giá là truyền động lực nhất trên mạng Internet.

335 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like