Danh ngôn của Tony Gaskins – Bạn không thể cứu vãn một mối quan hệ trừ phi cả…

343 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Bạn không thể cứu vãn một mối quan hệ trừ phi cả hai bên đều đầu tư tâm sức như nhau. Để thành công phải có nỗ lực song phương. Chỉ một người cố gắng sẽ không bao giờ đủ.

You can’t save a relationship unless both people are equally invested. It takes a joint effort to make it work. One person trying will never be enough.

Tony Gaskins

(1984) Diễn giả và tác giả người Mỹ, được xếp vào 50 người Under30Ceo đánh giá là truyền động lực nhất trên mạng Internet.

343 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like