Hạnh phúc chân thực chỉ có được khi ta được hiểu, được thương, và ta có khả năng hiểu và thương những người khác.

275 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Hạnh phúc chân thực chỉ có được khi ta được hiểu, được thương, và ta có khả năng hiểu và thương những người khác.

Thích Nhất Hạnh

(1926) Thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và nhà vận động cho hòa bình người Việt Nam.

275 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like