Danh ngôn của Mahatma Gandhi – Tôi chỉ đi tìm những điểm tốt của con người. Bản…

336 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Tôi chỉ đi tìm những điểm tốt của con người. Bản thân tôi không thiếu sai lầm, tôi không định bới móc sai lầm của người khác.

I look only to the good qualities of men. Not being faultless myself, I won’t presume to probe into the faults of others.

Mahatma Gandhi

(1869 – 1948) Nhà chính trị và lãnh đạo tinh thần người Ấn Độ.

336 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like