Danh ngôn của Mahatma Gandhi – Niềm tin… phải được gia cố bằng lý lẽ… khi…

343 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Niềm tin… phải được gia cố bằng lý lẽ… khi niềm tin mù, nó sẽ chết đi.

Faith… must be enforced by reason… when faith becomes blind it dies.

Mahatma Gandhi

(1869 – 1948) Nhà chính trị và lãnh đạo tinh thần người Ấn Độ.

343 lượt xem
Đã đăng 3 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like