Danh ngôn của Mahatma Gandhi – Đức tin không phải thứ để nắm lấy, nó là trạng…

348 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Đức tin không phải thứ để nắm lấy, nó là trạng thái cần phát triển.

Faith is not something to grasp, it is a state to grow into.

Mahatma Gandhi

(1869 – 1948) Nhà chính trị và lãnh đạo tinh thần người Ấn Độ.

348 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like