Những cơ hội nhỏ thường mở đầu cho những sự nghiệp lớn

293 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Những cơ hội nhỏ thường mở đầu cho những sự nghiệp lớn.

Small opportunities are often the beginning of great enterprises.

Demosthenes

293 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like