Danh ngôn của Brian Tracy – Thước đo giá trị thực sự của bất cứ người lãnh đạo…

341 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Thước đo giá trị thực sự của bất cứ người lãnh đạo và quản lý kinh doanh nào là hiệu quả.

The true measure of the value of any business leader and manager is performance.

Brian Tracy

(1944) Tác giả viết về chủ đề tự-giúp-bản-thân, chủ tịch công ty Brian Tracy International.

341 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like