Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục.

411 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù …

Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục.

A life lived without forgiveness is a prison.

William Arthur Ward

411 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like