Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học

465 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Còn kém thì phải học, phải tích cực học …

Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.

Hồ Chí Minh

465 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like